Przystanek Międzynarodowy przy ul. Pionierów 8 w Gliwicach świadczy

usługi w zakresie odpraw pasażerów zarówno w komunikacji krajowej,

jak i zagranicznej.

Przystanek funkcjonuje w ruchu ciągłym.