Przedsiębiorstwo PKS S.A.  –  Oddział w Gliwicach prowadzi, pod patronatem „Orlen” stację paliw, która oferuje najniższe ceny paliwa 

W naszej ofercie dostępne są paliwa typu: olej napędowy (ON),benzyna (95Pb) oraz gaz LPG.


Wydajność dystrybutorów zamyka się w przedziale od 40 do 120 l/min.

 

Nasza Stacja paliw objęta jest programem Paliwa BAQ – to wiarygodny system monitoringu i badania jakości paliw, skierowany do obecnych i potencjalnych

klientów spółki „ORLEN” Paliwa. Objęte nim zostają stacje zgłoszone do Programu, które pozytywnie przeszły pierwsze badanie sprzedawanego przez

nie paliwa. Wszystkie kontrole wykonywane przez akredytowane laboratorium są niezapowiedziane, co pozwala na rzetelną ocenę i unikanie jakichkolwiek

odstępstw od ustalonego standardu. Dwukrotny negatywny wynik powoduje wykluczenia z Programu. Przestrzeganie powyższych zasad daje ostatecznemu

klientowi pewność, że stacja z tablicą Paliwa BAQ należy do elitarnych stacji, dbających o najwyższą jakość sprzedawanych paliw.