Od ponad 67 lat funkcjonujemy na rynku przewozu osób i rzeczy. W miesiącu lipcu 1953 r. w Żarach przy ulicy Okrzei rozpoczął działalność gospodarczą

Oddział Zielonogórskiej Ekspozytury Towarowo-Osobowej PKS Poznań.

 

W roku 1960 po reorganizacji powstaje Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze z Oddziałem

Towarowo-Osobowym w Żarach.

 

W 1975 r. po zmianach administracyjnych powstaje 17 okręg komunikacyjny z Dyrekcją Okręgu w Zielonej Górze. W skład okręgu wchodziły oddziały:

 

- PPKS w Zielonej Górze – oddział osobowy,

 

- PPKS w Zielonej Górze – oddział towarowy,

 

- PPKS w Nowej Soli – oddział osobowo-towarowy,

 

- PPKS w Głogowie – oddział osobowo-towarowy,

 

- PPKS w Legnicy – oddział osobowo-towarowy,

 

- PPKS w Lubiniu – oddział osobowo-towarowy,

 

- PPKS w Żarach – oddział osobowo-towarowy,

 

- Składnica Zaopatrzenia w Zielonej Górze,

 

- Oddział Remontowy PPKS w Głogowie.

 

 

Oddziały eksploatacyjne miały placówki, które były rozmieszczone w ówczesnych miastach powiatowych. Oddział V w Żarach posiadał Placówkę Terenową

w Żaganiu i Lubsku.

 

W okresie świetności pod koniec lat siedemdziesiątych oddział posiadał 180 autobusów i 155 samochodów ciężarowych. Były to głównie pojazdy produkcji

polskiej. W przewozach osobowych były to autobusy marki Autosan i Jelcz oraz kilka pojazdów do komunikacji dalekobieżnej marki TAM i Sanos produkcji

jugosłowiańskiej.

 

W przewozach rzeczy dominowały pojazdy marki Jelcz, Star również pojazdy produkcji czechosłowackiej marki Skoda i Liaz. Na potrzeby Centrostalu

eksploatowano również kilkanaście sztuk pojazdów marki Żuk.

 

W przewozach osób ówczesny oddział V Żary obsługiwał teren trzech powiatów tj. żarski, żagański, lubski oraz prowadził komunikację dalekobieżną:

Wrocław, Poznań, Gorzów, Częstochowa.

 

W przewozach towarowych oddział obsługiwał zakłady pracy na terenie w/w powiatów. Przewoziliśmy różne materiały od materiałów przemysłowych szkła,

materiałów budowlanych po spożywkę.

 

 

W roku 1983 została zmieniona nazwa na Krajową Państwową Komunikację Samochodową. Poza zamianą nazwy nie było poważniejszych zmian

organizacyjnych.

 

W roku 1990 likwidacji zostały poddane Dyrekcje Okręgowe KPKS, a dotychczasowe oddziały uzyskały osobowość prawną i od tego czasu w pełni prowadziły

samodzielną działalność gospodarczą. W trakcie przynależności do 17 Okręgu Komunikacyjnego, oddziały nie mogły decydować o zakupach inwestycyjnych.

 

Początek okresu transformacji był bardzo trudny dla przedsiębiorstwa oraz całej gospodarki. Nastąpiło załamanie produkcji przemysłowej oraz upadek

dotychczasowych naszych klientów, co pociągło za sobą konieczność restrukturyzacji poszczególnych rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej.

W przewozach rzeczy redukcja środków transportowych nastąpiła prawie o 70%. Zmieniliśmy profil prowadzonej działalności dzięki doświadczeniu

w przewozach międzynarodowych, które zdobyliśmy w okresie socjalizmu wykonywaliśmy pod patronatem Pekaes Warszawa. Rozpoczęliśmy przewozy rzeczy

na teren ówczesnej Unii Europejskiej systematycznie wymieniając tabor na nowy. Również też prowadziliśmy przewozy rzeczy na terenie kraju. Obecnie na

dzień dzisiejszy posiadamy 31 pojazdów w przewozach międzynarodowych, 32 w przewozach rzeczy na terenie, kraju oraz 5 w przewozach specjalistycznych.

 

Okres transformacji, niż demograficzny oraz zmiany cywilizacyjne dotknęły również przewóz osób. Obecnie spółka posiada: 109 autobusów.

 

01 maja 1998 r. zostaje powołana Spółka Pracownicza Akcyjna do prywatyzacji Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Żarach. W dn.

03.12.1998 r. Wojewoda Zielonogórski Zarządzeniem nr 165 wydaje decyzję o prywatyzacji przedsiębiorstwa w formie leasingu pracowniczego. 01.01.1999 r.

do przedsiębiorstwa przychodzi pełnomocnik Wojewody ds. prywatyzacji.

 

Od 01.02.1999 r. działalność gospodarczą rozpoczyna Spółka Pracownicza pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.

 

Była to pierwsza prywatyzacja z powstałych 176 przedsiębiorstw PKS w roku 1990 po podziale Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej. Od tego

okresu spółka zaczęła dynamiczny rozwój inwestując w wymianę na nowy tabor autobusowy, jak również samochody ciężarowe. Spółka systematycznie

zwiększa obroty. Za rok 1999 obroty wynosiły 30.247.262,11 zł., natomiast na koniec 2015 r. 94 925 737,45 zł.

 

Spółka bierze udział również w prywatyzacji pozostałych przedsiębiorstw z branży poprzez udzielanie informacji na temat procesu prywatyzacji, jak również

angażuje się kapitałowo przy procesach prywatyzacji w branży:

 

 • w roku 2001 spółka bierze udział w prywatyzacji PPKS Wejherowo jako inwestor strategiczny,

   

 • w roku 2001 spółka bierze udział wspólnie z Transhand Słubice udział w prywatyzacji PPKS Gliwice,

   

 • w roku 2001 spółka bierze udział w prywatyzacji PPKS Legnica, która nie dochodzi do skutku, natomiast spółka prowadzi działalność kontroli

  rewizorskiej na rzecz spółki matki oraz innych spółek PKS,

   

 • w roku 2004 spółka bierze udział w prywatyzacji PPKS w Tomaszowie Mazowieckim,

   

 • w roku 2003 spółka bierze udział w prywatyzacji PPKS w Iławie,

   

 • w roku 2004 spółka w konsorcjum z PKS sp .z o.o. w Gorzowie Wlkp. bierze udział w prywatyzacji PPKS w Nowej Soli,

   

 • w roku 2005 wspólnie z PKS sp. z o.o. Bydgoszcz, PKS sp. z o.o. Wałcz, PKS sp. z o.o. Piła, PKS sp. z o.o. Leszno, PKS sp. z o.o. Myślibórz i PKS sp.

  z o.o. Gorzów Wlkp. , zostaje powołana grupa kapitałowa do prywatyzacji PKS – ów. Po nieudanej próbie prywatyzacji PKS Olsztyn i PKS Poznań spółka

  została rozwiązana.

   

 

Obecnie PKS S.A. Żary posiada udziały w następujących spółkach:

 

 • Feniks V sp. z o.o. w Gliwicach 100%

 • PKS TRANS ŻARY 89,33%

 

W dniu 30.08.2013 postanowieniem sądu nastąpiło połączenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej S.A. w Żarach ze spółką Przedsiebiorstwa

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gliwicach

  

Wręczenie medalu Europejskiego

50-lecie istnienia spółki

 

 
Informacje:
 
 
Kapitał Spółki wynosi:
 • Kapitał akcyjny - 1 859.600 zł
 • Kapitał zapasowy - 18 436 435,19 zł
 • Kapitał rezerwowy - 19 057 450,12 zł
Przewozy towarowe:
 • ilość załadowanych pojazdów:
 • kraj - 16626
 • zagranica - 9352
 • ilość pojazdów - 68
 • kraj - 32
 • zagranica - 31
 • specjalistyczne - 5
Przewozy pasażerskie:
 • ilość przewożonych pasażerów ogółem - 4 250 936 os. rocznie
 • ilość linii - 147 szt.
 • ilość autobusów - 83 szt.
 • ilość km ogółem - 4.877 tys.

  

Nasze nowe zestawy MERCEDSA:

 

 

Nasz tabor